(1)
Raudjärv, M. Economic and Trade Relations of Estonia As a EU Member State, Incl. With Russia and Ukraine. Eesti Kui Euroopa Liidu Liikmesriigi Majandus- Ja Kaubandussidemed, Sh Ukraina Ja Venemaaga. TPEP 1, 23.