(1)
Lepasaar, H.; Ehrlich, Üllas. Non-Market Value of Estonian Seminatural Grasslands: a Contingent Valuation Study. Eesti Poolloodusliku Rohumaa turuväline väärtus: Tingliku Hindamise Uuring. TPEP 1, 23.