(1)
Lindroos, K. Public Environmental Impact Assessment in Planning Process of the Near-Shore Wind Power Farms in Estonia. Avalikkuse Osalemine Keskkonnamõju Hindamise Ja Planeerimisprotsessis Rannikumere Tuuleparkide näitel Eestis. TPEP 2016, 24.