(1)
Raudjärv, M. Prof. Janno Reiljani Teaduspublikatsioonid. Scientific Publications of Prof. Janno Reiljan. TPEP 2016, 24.