(1)
Raudjärv, M. Kaasteelise Mõtteid käesolevale eriväljaandele: Professor Janno Reiljan - 65 (8.10.1951),. TPEP 2016, 24.