(1)
Raudjärv, M. Professor Sulev Mäeltsemees – Loovalt Sisukad Ja Mõtestatud Tegevused läbi aastakümnete. TPEP 2017, 25.