(1)
Hennies, M. O.; Raudjärv, M. Võrgustike Mõjud Palgatulude Osakaalule. Sissejuhatavaid Mõtteid Hetkeolukorrast. TPEP 2018, 25.