(1)
Asmer, K. 100 Aastat Eestikeelset Tartu Ülikooli Eestis (1919–2019). TPEP 2019, 27, 16-18.