(1)
Raudjärv, M. Sünnipäevakonverents “Tartu Ülikooli Majandusteaduskond – 80.” TPEP 2019, 27, 252-253.