(1)
Raudjärv, M. Estonia: Jäneda 2020 – XXVIII Scientific Conference on Economic Policy (25.–27.06.2020) and COVID-19/Estland: Jäneda 2020 – XXVIII. Wirtschaftspolitische Konferenz/Eesti: Jäneda 2020 – XXVIII Majanduspoliitika Teaduskonverents (25.–27.06.2020) Ja COVID-19. TPEP 2020, 28.