(1)
Truman, M. Sada Aastat Eesti Vabariigi Esimesest Põhiseadusest (kehtis Aastatel 1920–1933). TPEP 2020, 28.