(1)
Raudjärv, M. 25 Aastat Esimesest Rahvusvahelisest Majanduspoliitika Teaduskonverentsist Tartus-Värskas (1996). TPEP 2021, 29.