(1)
Tambur, M.; Vadi, M. Bullying at Work: Do Industries Differ in the Estonian Case? Kas psühholoogilise töövägivalla Levik on Majandus-Sektorites Erinev: Olukord Eestis?. TPEP 2012, 19.