(1)
Trasberg, V. Personal Income Tax in Estonia – who’s Burden? Füüsilise Isiku Tulumaks – Kelle Koorem?. TPEP 2012, 19.