(1)
Kuura, A. Policies for Projectification: Support, Avoid or Let It Be? Poliitika Projektistumise Suhtes: Toetada, Tõrjuda Või Lasta Juhtuda?. TPEP 1, 19.