(1)
Roolaht, T. The Demand-Side Innovation Policies and Sustainable Development in the Small EU Country. Nõudluspoolsed Innovatsioonipoliitikad Ja jätkusuutlik Areng Euroopa Liidu väikeriigis. TPEP 2012, 19.