(1)
Laine, A.; Varblane, U. Government Supporting Schemes Enhancing Universityindustry Knowledge Transfer on the Example of SPINNO Program in Estonia. Teadusasutuste Ja Ettevõtete Vahelise Teadmussiirde Riiklik Soodustamine Eestis SPINNO Programmi näitel. TPEP 1, 18.