(1)
Lillemets, K. Tax Morale, Influencing Factors, Evaluation Opportunities and Problems: The Case of Estonia Maksumoraal, Selle Mõjutegurid, Hindamise Võimalused Ja Probleemid Eesti näitel. TPEP 1, 18.