(1)
Vadi, M.; Haldma, T. Knowledge Transfer through University-Industry Relations: Some Aspects of Organizational Culture. Teadmussiire ülikoolide Ja Majanduspraktika Suhete Abil: Mõned Organisatsioonikultuurilised Aspektid. TPEP 2010, 18.