Raudjärv, M. (1). Economic and trade relations of Estonia as a EU member state, incl. with Russia and Ukraine. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi majandus- ja kaubandussidemed, sh Ukraina ja Venemaaga. Estonian Discussions on Economic Policy, 23(1). https://doi.org/10.15157/tpep.v23i1.12237