Lepasaar, H., & Ehrlich, Üllas. (1). Non-market value of Estonian seminatural grasslands: a contingent valuation study. Eesti poolloodusliku rohumaa turuväline väärtus: tingliku hindamise uuring. Estonian Discussions on Economic Policy, 23(2). https://doi.org/10.15157/tpep.v23i2.12494