Türk, K., & Saue, K. (2019). Töötajate arendamine grupicoachingu abil ja selle rakendamise tõhusus organisatsioonides. Estonian Discussions on Economic Policy, 27(3-4), 202-206. https://doi.org/10.15157/tpep.v27i3-4.16235