Terk, E. (2020). Professor Üksvärava koolkond juhtimisteaduses: teke, toimimine ja mõjud majandusele. Estonian Discussions on Economic Policy, 28(1-2), 117-135. https://doi.org/10.15157/tpep.v28i1-2.16805