Truman, M. (2020). Sada aastat Eesti Vabariigi esimesest Põhiseadusest (kehtis aastatel 1920–1933). Estonian Discussions on Economic Policy, 28(1-2). Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/16828