Raudjärv, M. (2021). 25 aastat esimesest rahvusvahelisest majanduspoliitika teaduskonverentsist Tartus-Värskas (1996). Estonian Discussions on Economic Policy, 29(1-2). Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/18366