RAUDJĂ„RV, M. Economic and trade relations of Estonia as a EU member state, incl. with Russia and Ukraine. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi majandus- ja kaubandussidemed, sh Ukraina ja Venemaaga. Estonian Discussions on Economic Policy, v. 23, n. 1, 11.