LEPASAAR, H.; EHRLICH, ÜLLAS. Non-market value of Estonian seminatural grasslands: a contingent valuation study. Eesti poolloodusliku rohumaa turuväline väärtus: tingliku hindamise uuring. Estonian Discussions on Economic Policy, v. 23, n. 2, 11.