RAUDJÄRV, M. Professor Sulev Mäeltsemees – loovalt sisukad ja mõtestatud tegevused läbi aastakümnete. Estonian Discussions on Economic Policy, v. 25, n. 1, 19 Sep. 2017.