KUKRUS, A.; KARTUS, R. Economic and legal aspects of the patent litigation in the European Union: developments and perspectives. Patendivaidluste lahendamise majandus-õiguslikke küsimusi Euroopa Liidus: arengud ja perspektiivid. Estonian Discussions on Economic Policy, v. 19, n. 1, 11.