LAINE, A.; VARBLANE, U. Government supporting schemes enhancing universityindustry knowledge transfer on the example of SPINNO program in Estonia. Teadusasutuste ja ettevõtete vahelise teadmussiirde riiklik soodustamine Eestis SPINNO programmi näitel. Estonian Discussions on Economic Policy, v. 18, 11.