Raudjärv, Matti. 2019. “Euroopa Liit – Majanduspoliitiline ühendus, Kuhu Kuulub Ka Eesti Vabariik”. Estonian Discussions on Economic Policy 27 (1-2), 16-21. https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/15441.