Raudjärv, Matti. 2021. “25 Aastat Esimesest Rahvusvahelisest Majanduspoliitika Teaduskonverentsist Tartus-Värskas (1996).”. Estonian Discussions on Economic Policy 29 (1-2). https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/18366.