Raudjärv, M. (1) “Economic and trade relations of Estonia as a EU member state, incl. with Russia and Ukraine. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi majandus- ja kaubandussidemed, sh Ukraina ja Venemaaga”, Estonian Discussions on Economic Policy, 23(1). doi: 10.15157/tpep.v23i1.12237.