Lepasaar, H. and Ehrlich, Üllas (1) “Non-market value of Estonian seminatural grasslands: a contingent valuation study. Eesti poolloodusliku rohumaa turuväline väärtus: tingliku hindamise uuring”, Estonian Discussions on Economic Policy, 23(2). doi: 10.15157/tpep.v23i2.12494.