Türk, K. and Saue, K. (2019) “Töötajate arendamine grupicoachingu abil ja selle rakendamise tõhusus organisatsioonides”, Estonian Discussions on Economic Policy, 27(3-4), pp. 202-206. doi: 10.15157/tpep.v27i3-4.16235.