Truman, M. (2020) “Sada aastat Eesti Vabariigi esimesest Põhiseadusest (kehtis aastatel 1920–1933)”, Estonian Discussions on Economic Policy, 28(1-2). Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/16828 (Accessed: 1December2021).