[1]
P. Friedrich and J. Reiljan, “The unfunded mandates in local governments financing crises experiences from Estonia. Finantskatteta ülesanded kohalike omavalitsuste finantsides: kriisikogemused Eestist”, TPEP, vol. 23, no. 1, Aug. 2015.