[1]
M. Raudjärv, “Economic and trade relations of Estonia as a EU member state, incl. with Russia and Ukraine. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi majandus- ja kaubandussidemed, sh Ukraina ja Venemaaga”, TPEP, vol. 23, no. 1, 1.