[1]
H. Lepasaar and Üllas Ehrlich, “Non-market value of Estonian seminatural grasslands: a contingent valuation study. Eesti poolloodusliku rohumaa turuväline väärtus: tingliku hindamise uuring”, TPEP, vol. 23, no. 2, 1.