[1]
K. Lindroos, “Public environmental impact assessment in planning process of the near-shore wind power farms in Estonia. Avalikkuse osalemine keskkonnamõju hindamise ja planeerimisprotsessis rannikumere tuuleparkide näitel Eestis”, TPEP, vol. 24, no. 1, Aug. 2016.