[1]
M. Tambur and M. Vadi, “Bullying at work: do industries differ in the Estonian case? Kas psühholoogilise töövägivalla levik on majandus-sektorites erinev: olukord Eestis?”, TPEP, vol. 19, no. 2, Jan. 2012.