[1]
A. Kuura, “Policies for projectification: support, avoid or let it be? Poliitika projektistumise suhtes: toetada, tõrjuda või lasta juhtuda?”, TPEP, vol. 19, no. 1, 1.