[1]
K. Lillemets, “Tax morale, influencing factors, evaluation opportunities and problems: the case of Estonia Maksumoraal, selle mõjutegurid, hindamise võimalused ja probleemid Eesti näitel”, TPEP, vol. 18, 1.