[1]
M. Vadi and T. Haldma, “Knowledge transfer through university-industry relations: some aspects of organizational culture. Teadmussiire ülikoolide ja majanduspraktika suhete abil: mõned organisatsioonikultuurilised aspektid”, TPEP, vol. 18, Jul. 2010.