Raudjärv, M. “Economic and Trade Relations of Estonia As a EU Member State, Incl. With Russia and Ukraine. Eesti Kui Euroopa Liidu Liikmesriigi Majandus- Ja Kaubandussidemed, Sh Ukraina Ja Venemaaga”. Estonian Discussions on Economic Policy, Vol. 23, no. 1, 1, doi:10.15157/tpep.v23i1.12237.