Truman, M. “Sada Aastat Eesti Vabariigi Esimesest Põhiseadusest (kehtis Aastatel 1920–1933)”. Estonian Discussions on Economic Policy, Vol. 28, no. 1-2, Oct. 2020, https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/16828.