Raudjärv, Matti. “Economic and Trade Relations of Estonia As a EU Member State, Incl. With Russia and Ukraine. Eesti Kui Euroopa Liidu Liikmesriigi Majandus- Ja Kaubandussidemed, Sh Ukraina Ja Venemaaga”. Estonian Discussions on Economic Policy 23, no. 1 (1). Accessed June 2, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/12237.