Lepasaar, Helli, and Üllas Ehrlich. “Non-Market Value of Estonian Seminatural Grasslands: a Contingent Valuation Study. Eesti Poolloodusliku Rohumaa turuväline väärtus: Tingliku Hindamise Uuring”. Estonian Discussions on Economic Policy 23, no. 2 (1). Accessed February 27, 2021. https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/12494.