Vadi, Maaja, and Toomas Haldma. “Knowledge Transfer through University-Industry Relations: Some Aspects of Organizational Culture. Teadmussiire ülikoolide Ja Majanduspraktika Suhete Abil: Mõned Organisatsioonikultuurilised Aspektid”. Estonian Discussions on Economic Policy 18 (July 1, 2010). Accessed September 30, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/896.