Raudjärv, Matti. “Juubeliaastad 2009-2010 Majanduspoliitika Teaduskonverentside Korraldamisel Ja Artiklite Publitseerimisel Eestis”. Estonian Discussions on Economic Policy 180 (1). Accessed January 19, 2022. https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/899.